Ethics and Computer Games

Vi kan grovt sett dele dette med etikk inn i tre: Metaetikk, Deskriptiv etikk og Normativ etikk. For det vi rent praktisk ønsker å få til i dette studiet, så er det den deskriptive og den normative etikken som er i fokus. Deskriptiv etikk tar ikke hensyn til rett og galt, men sier bare noe om hvordan ting er; Du skal ikke laste ned piratkopierte filmer fordi det er forbudt etter Norsk lov.
Normativ etikk omhandler ulike vurderinger for hva som er rett og galt; Du skal ikke laste ned piratkopierte filmer fordi dette understøtter opplasting og spredning av piratkopierte filmer.

Vi skal fokusere på etikk knyttet til dataspill; både i forhold til de handlinger du som spiller utfører og de valg spillutviklerne tar når de utvikler dataspill.

La oss først ta en lengre – og ordrik – gjennomgang…

Og vi fortsetter….

 

Og vi kjører på litt til…

Men hva med deg da? Ja, DU! Hvilke valg foretar du i ulike spillsituasjoner? du

 

Diskusjonen rundt etikk i dataspill er mange, og i det følgende har jeg lagt inn noen interessante videoer:

Video GamTwoe Ethics

Game Design: Morality Systems


David Perry: Are games better than life? (TED Talks)

One thought on “Ethics and Computer Games

  1. Pingback: 50 Shades of Lecturing | iktveiledninger

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s